top of page

Suikerbieten

Voordat de bieten gezaaid worden in maart/april wordt het land  klaar gemaakt. Om te zorgen dat de zaadjes goed in de grond liggen en kunnen kiemen maken we een zaaibed. Hiervoor worden de kluiten die bovenop de bodem liggen zo fijn mogelijk gemaakt. 

Het zaaien van de suikerbieten doen we al een aantal jaren niet zelf meer maar doet de loonwerker. Na het zaaien is het wachten tot de plantjes boven komen. Zolang het nog kleine bietenplantjes zijn kunnen ze nog niet goed concureren met onkruid. Onkruid groeit vaak sneller en neemt ruimte in beslag van de bieten die ze nodig hebben om goed te groeien. Om dit te voorkomen wordt er geschoffeld en gespoten met een onkruidbestrijdingsmiddel. Verder wordt onkruid in een vroeg stadium ook bestreden met lage dosis gewasbeschermingsmiddelen.

Deze gewasbeschermingsmiddelen zijn specifiek gemaakt om alleen het onkruid aan te pakken. Door elke keer een klein beetje onkruidbestrijdingsmiddel te gebruiken, hebben de suikerbieten er geen last van en krijgen de onkruidjes het moeilijk. Zo houden we met weinig middel de suikerbieten onkruidvrij.

Om zo veel mogelijk suiker in de biet te krijgen heeft de plant gezond blad nodig om deze suikers te produceren. Daarom wordt er in de bietenteelt nog wel eens gespoten tegen bladschimmels zoals Sercospora en meeldauw  Deze schimmels tasten namelijk het blad aan waardoor de plant niet goed meer kan functioneren. 

De teelt van suikerbieten is landelijk gereguleerd en er worden dan ook van te voren afspraken gemaakt met alle boeren die suikerbieten telen over wanneer de suikerbieten opgehaald worden voor verwerking in de fabriek.

Dit laatste wordt ook wel de 'bietencampagne' genoemd. Wij  proberen  om onze bieten al vroeg te oogsten (september) wanneer de bodem nog droog is. Dit is namelijk beter voor de bodem, er worden dan geen diepe sporen gereden. Voor de oogst van de bieten komt een speciale bietenrooier, wat best een grote, zware machine is. De rooier oogst 6 of nog meer rijen tegelijk en ontbladerd de bieten ook. Dan wordt er ook nog zoveel als mogelijk is grond afgeschud en gaan ze met de kiepwagen naar de stortplek. Daarvandaan worden ze met vrachtwagens opgehaald en gelost bij de suikerfabriek.

Gemiddeld oogsten we 85.000 kilo suikerbieten per hectare. Daarvan is ongeveer 16% suiker, die je terug kan vinden in pakken in de supermarkt. 

bottom of page