top of page

Kompaan planten

Sinds 2022 zijn we begonnen met ons kompaan planten project. Dit houdt in dat we tijdens het poten van aardappelen andere planten als vlinderbloemige en boekweit bij de aardappels in de rug zaaien. Het idee hierachter is dat deze kompaan planten de aardappel ondersteunen tijdens de groei door bijvoorbeeld stikstof vast te leggen en natuurlijke vijanden aan te trekken. We leggen de focus op het behoud van kwaliteit en productie, terwijl we de impact op het milieu verminderen.

Vlinderbloemigen binden stikstof in de bodem met behulp van bacteriën. Boekweit trekt natuurlijke vijanden aan als sluipwespen, gaas- en zweefvliegen. Deze natuurlijke vijanden helpen in de bestrijding van plaaginsecten als bladluizen, welke virusziekten kunnen verspreiden. Hierbij zullen we ook gebruik maken van mechanische onkruidbestrijding. Op deze manier willen we inzetten op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. 

We voeren dit project uit samen met Van Iperen en PotatoNext. Van Iperen voert metingen tijdens het groeiseizoen uit en gebruikt dit om een gewasgroeimodel verder te ontwikkelen. Daarnaast dragen beide partners bij aan communicatie van het project. 

Het project loopt nog tot en met 2024. Afgelopen jaar hebben we alvast geëxperimenteerd met verschillende zaaidieptes van de kompaan planten en de mechanische onkruidbestrijding. In 2024 willen we alle elementen bij elkaar brengen en het volledige teeltsysteem realiseren.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

bottom of page