top of page

Erwten

Ook telen we doperwten voor de conservenindustrie. Het zaaien van de erwten wordt gedaan door de loonwerker. Deze heeft hier een speciale zaaimachine voor. Ook is de trekker waarmee gezaaid wordt omgebouwd tot trike (driewieler), waardoor de druk van de banden egaal verdeeld wordt over de gehele bodem, zodat de erwten overall op dezelfde diepte gezaaid worden. Elk erwtenzaadje wordt op zijn eigen plek vast in de grond gedrukt, de verdeling over het veld is dan optimaal. Zaaien gebeurt in de maand mei en meestal maken we het zaaibed 2x klaar. De eerste keer is om onkruiden alvast te laten kiemen en die worden dan bij de 2e keer eggen losgereden, zodat we schoon (zonder onkruid) kunnen beginnen.

Vervolgens staan de erwten ongeveer drie maanden op het land totdat ze klaar zijn om geoogst te worden. Ook het oogsten wordt gedaan door de loonwerker. Hier is namelijk een speciale ewtendorser voor nodig die we niet zelf hebben. De erwtendorser is  gemaakt om de erwten uit de peulen te wrijven zonder ze te beschadigen. Alleen de erwten worden dus geoogst en alle andere gewasresten blijven achter op het land. 

De erwten worden in containers direct vanaf het land naar de fabriek gebracht. Dit moet snel gebeuren om de kwaliteit van de erwten zo hoog mogelijk te houden. In de fabriek worden de erwten vervolgens verwerkt en bijvoorbeeld ingeblikt of ingevroren. 

Erwten behoren tot wat we noemen 'vlinderbloemigen'. Het bijzondere aan vlinderbloemigen is dat ze een speciale samenwerking aan kunnen gaan met bacteriën in de bodem. Deze bacteriën leggen stikstof uit de lucht vast en geven dit aan de plant door. Dit doen ze gratis, in ruil voor de stikstof geeft de plant suikers terug aan de bacteriën. 

bottom of page