top of page

Duurzame Teelt

De manier van produceren wordt steeds belangrijker, afnemers en consumenten stellen allerlei (bovenwettelijke) eisen aan de producent. Als akkerbouwbedrijf hebben wij als doel om veilig en gezond voedsel te produceren met inachtneming van zorg voor de omgeving waarin wij produceren.

Als bewerkers van de bodem zijn wij ons al generaties lang bewust van het belang van goed omgaan met de bodem en alles wat daarop en in leeft. Natuurlijk is het wel zo, dat inzichten en mogelijkheden door de tijd heen  wel kunnen veranderen. Gevolg is dat teeltwijze en manier van produceren steeds blijven veranderen. Ook de moderne techniek geeft veel nieuwe mogelijkheden, wat we vaak precisie landbouw noemen.

Onze visie is om minder afhankelijk te worden van chemische oplossingen (gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en fossiele brandstoffen) en meer te gaan werken met de natuur in plaats van tegen de natuur(bestrijden). We doen dat vooral door veel aandacht te geven aan het bodemleven en het creëren van evenwicht, zowel onder als boven de grond.

Het verhogen van het organische stof gehalte in de bovenste laag van de grond is daarbij heel belangrijk. We doen dit door aanvoer van vaste strorijke mest en compost, ook worden er veel groenbemesters geteeld en laten we het tarwe stro op het land achter.

Een andere belangrijke wijziging is het stoppen met kerende grondbewerking (ploegen) en alleen nog maar de toplaag te gaan bewerken, op die manier blijft de organische stof meer bovenin en wordt het bodemleven niet verstoord. Hier proberen we zo veel mogelijk mee te werken.

DSC07733.JPG

Het idee is dat door het actieve bodemleven en de wisselwerking van het bodemleven met de planten, er gezonder gewassen kunnen groeien, die minder vatbaar zijn voor ziektes en plagen.  We versterken dat effect nog door de akkerranden rondom onze percelen, die hun geheel eigen biodiversiteit hebben en zo ook een rol kunnen spelen in de bestrijding van insecten plagen.

Omschakelen naar niet kerende grondbewerking (NKG) is een lastig en duur traject. Er zijn ander machines nodig en het is een leertraject. Natuurlijk kunnen we ons niet veel missers veroorloven, omdat dat ten koste gaat van de rentabiliteit van het bedrijf, dus een geleidelijke omschakeling lijkt ons de beste keuze.

Op ons bedrijf zijn al sinds 2013 zonnepanelen aanwezig en inmiddels liggen alle daken op de zuidkant vol en kunnen we niet meer produceren in verband met de beperkende capaciteit van het net.

bottom of page